Malin Sommerseth

Fjellstolen-loeper-2

Til nye hytteeiere

Velkommen til Søndre Fjellstølen, et veldrevet hytteområde med egen Hytteeierforening, Løypelag og Veilag.   Hytteeierforeningen er en interesseorganisasjon som ivaretar interessene til hytteeiere i området. Vi er medlem av Sør Aurdal hytteforum og deltar i kontaktmøter med kommuneledelsen for å diskutere temaer som berører friluftsområdet. Eksempler på dette er infrastruktur, vann- og kloakk, områderegulering og

Til nye hytteeiere Read More »

fjellstolen veier

Ny ordning for bestilling av brøyting

Nå kan du melde din ankomst til hytta via egen app. Brøyter får beskjed direkte via appen.   Når du melder ankomst til hytta via appen, vet brøyter når og hvilke hytter det skal brøytes for. Når din P-plass eller stikkvei er ferdig brøytet vil du få beskjed. Systemet heter Hyttetjenester og alle registrerte hytteeiere

Ny ordning for bestilling av brøyting Read More »

Fjellstolen-Hytteeier-2

Bli medlem

Hytteeierforeningen arbeider med saker som har felles interesse for hytteeierne på Søndre Fjellstølen. Vi forsøker å skape positive aktiviteter og arbeider for at området skal være et godt sted å være. Foreningen samarbeider både med kommunen, grunneiere og profesjonelle aktører i området. Hytteierforeningen er også medlem av Sør-Aurdal Hytteforum.   Søndre Fjellstølen hytteforening ble stiftet

Bli medlem Read More »

Topp bilde Fjellstølen illustrasjonsfoto

Fjellstøltrikken klar til innsats

Når det glitrer i nysnø over Bjødalskampen kan du være sikker på at Fjellstøltrikken snart er på vei. Vinteren gjennom er løypemaskinen vår ute og prepper løyper.     Fjellstølen Løypeservice SA drifter løypemaskinen, som er eid av hytteeierforeningene på Søndre og Nordre Fjellstølen sammen. I tillegg til løypemaskinen benytter vi scooter med sporsleide for

Fjellstøltrikken klar til innsats Read More »

Sommervedlikehold

Sommervedlikehold omfatter blant annet lapping, skraping, salting, påkjøring nye grusmasser, kantklipping, grøfterensking og utbytting av stikkrenner. Veilaget gjennomfører befaring med entreprenør hver sommersesong.  Vedlikeholdet utføres etter behov og i forhold til økonomi.   Dersom du ønsker å melde vedlikeholdsbehov, kan du bruke skjemaet nederst på siden og velge veilaget.    I denne artikkelen finner du mer

Sommervedlikehold Read More »

Fjellstolen-vintervedlikehold-1

Vintervedlikehold: Ny brøyteavtale

  Veilaget har fornyet brøyteavtalen med Reinli maskinstasjon AS ved Jostein Kvaal.    Avtalen varer fra vinteren 2019/20 til og med vintersesongen 2023/24, og gjelder brøyting av 15 stamveger som tar av fra Søndre Fjellstølvegen, inklusiv strøing og stikking med brøytepinner.   Brøyting utføres i sesongen fra oktober og ut april. Brøyting gjøres ved behov og

Vintervedlikehold: Ny brøyteavtale Read More »

Scroll to Top