sommersethdesign

Pipene skal feies i 2020

Første faktura for feie- og tilsynsgebyr for hytter og setre er nå sendt ut. Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS har nå konkretisert og forbedret informasjonen om ordningen, se de to vedleggene til denne e-posten. Informasjon kan også hentes her:   https://www.sor-aurdal.kommune.no/nyheter/informasjon-om-fakturering-av-feiing-og-tilsyn-for-fritidsboliger-og-satrer-i-sor-aurdal.7890.aspx   https://www.sor-aurdal.kommune.no/nyheter/informasjon-til-velforeninger-hytteeiere-satereiere.7891.aspx   De som har spørsmål om feiing og tilsyn eller faktura kan …

Pipene skal feies i 2020 Read More »

Scroll to Top