Hytteeierforening nyheter

Artikkelkategori hytteeierforeningen nyheter.

Årsmøtet utsettes

På grunn av usikkerheten rundt koronasituasjonen har styrene i Søndre Fjellstølen Veilag SA og Søndre Fjellstølen Hytteforening besluttet å utsette årsmøtet.   Årsmøtet i hytteeierforeningen og veilaget finner normalt sted Skjærtorsdag, men blir nå utsatt på ubestemt tid. Forskriften med forbud mot opphold på fritidseiendommer i anledning utbrudd av Covid-19 ble oppdatert 19. mars, og tillater …

Årsmøtet utsettes Read More »

Fjellstolen-loeper-2

Til nye hytteeiere

Velkommen til Søndre Fjellstølen, et veldrevet hytteområde med egen Hytteeierforening, Løypelag og Veilag.   Hytteeierforeningen er en interesseorganisasjon som ivaretar interessene til hytteeiere i området. Vi er medlem av Sør Aurdal hytteforum og deltar i kontaktmøter med kommuneledelsen for å diskutere temaer som berører friluftsområdet. Eksempler på dette er infrastruktur, vann- og kloakk, områderegulering og …

Til nye hytteeiere Read More »

Pipene skal feies i 2020

Første faktura for feie- og tilsynsgebyr for hytter og setre er nå sendt ut. Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS har nå konkretisert og forbedret informasjonen om ordningen, se de to vedleggene til denne e-posten. Informasjon kan også hentes her:   https://www.sor-aurdal.kommune.no/nyheter/informasjon-om-fakturering-av-feiing-og-tilsyn-for-fritidsboliger-og-satrer-i-sor-aurdal.7890.aspx   https://www.sor-aurdal.kommune.no/nyheter/informasjon-til-velforeninger-hytteeiere-satereiere.7891.aspx   De som har spørsmål om feiing og tilsyn eller faktura kan …

Pipene skal feies i 2020 Read More »

Scroll to Top