Hytteeierforening nyheter

Artikkelkategori hytteeierforeningen nyheter.

Tid for årsmøter

Skjærtorsdag er det igjen tid for årsmøtene i Søndre Fjellstølen Veilag og Søndre Fjellstølen Hytteeierforening. Merk tidspunktet: Det begynner klokken 09.00.  Årsmøtene arrangeres skjærtorsdag med Hytteeierforeningen først, og deretter veilaget, i Fjøset i Stavadalen Skipark, som ligger rett over veien for Makalausbua.   Invitasjon til årsmøte i Søndre Fjellstølen Hytteeierforening og Søndre Fjellstølen Veilag 28/3 […]

Tid for årsmøter Read More »

Fjellstolen-loeper-2

Til nye hytteeiere

Velkommen til Søndre Fjellstølen, et veldrevet hytteområde med egen Hytteeierforening, Løypelag og Veilag.   Hytteeierforeningen er en interesseorganisasjon som ivaretar interessene til hytteeiere i området. Vi er medlem av Sør Aurdal hytteforum og deltar i kontaktmøter med kommuneledelsen for å diskutere temaer som berører friluftsområdet. Eksempler på dette er infrastruktur, vann- og kloakk, områderegulering og

Til nye hytteeiere Read More »

Scroll to Top