Hytteeierforening nyheter

Artikkelkategori hytteeierforeningen nyheter.

Årsmøte for 2021

Det er tid for årsmøtene i Søndre Fjellstølen Veilag og Søndre Fjellstølen Hytteforening.  Under finner dere innkalling og møtedokumenter til årsmøtet, 14.4.2022. Tradisjonen tro gjennomføres årsmøtet i hytteeierforeningen og veilaget skjærtorsdag sammenhengende. Stedet er Makalausbua ved Stavadalen skisenter. Det vil sendes en innkalling til Teams-møte på epost til registrerte medlemmer. Styret anbefaler likevel at flest …

Årsmøte for 2021 Read More »

Fjellstolen-loeper-2

Til nye hytteeiere

Velkommen til Søndre Fjellstølen, et veldrevet hytteområde med egen Hytteeierforening, Løypelag og Veilag.   Hytteeierforeningen er en interesseorganisasjon som ivaretar interessene til hytteeiere i området. Vi er medlem av Sør Aurdal hytteforum og deltar i kontaktmøter med kommuneledelsen for å diskutere temaer som berører friluftsområdet. Eksempler på dette er infrastruktur, vann- og kloakk, områderegulering og …

Til nye hytteeiere Read More »

Scroll to Top