Nyheter på forsiden

Brukes til generelle nyheter, bla vist på forside.

Tid for årsmøter

Skjærtorsdag er det igjen tid for årsmøtene i Søndre Fjellstølen Veilag og Søndre Fjellstølen Hytteeierforening. Merk tidspunktet: Det begynner klokken 09.00.  Årsmøtene arrangeres skjærtorsdag med Hytteeierforeningen først, og deretter veilaget, i Fjøset i Stavadalen Skipark, som ligger rett over veien for Makalausbua.   Invitasjon til årsmøte i Søndre Fjellstølen Hytteeierforening og Søndre Fjellstølen Veilag 28/3 […]

Tid for årsmøter Read More »

Fjellstolen-loeper-2

Til nye hytteeiere

Velkommen til Søndre Fjellstølen, et veldrevet hytteområde med egen Hytteeierforening, Løypelag og Veilag.   Hytteeierforeningen er en interesseorganisasjon som ivaretar interessene til hytteeiere i området. Vi er medlem av Sør Aurdal hytteforum og deltar i kontaktmøter med kommuneledelsen for å diskutere temaer som berører friluftsområdet. Eksempler på dette er infrastruktur, vann- og kloakk, områderegulering og

Til nye hytteeiere Read More »

fjellstolen veier

Ny ordning for bestilling av brøyting

Nå kan du melde din ankomst til hytta via egen app. Brøyter får beskjed direkte via appen.   Når du melder ankomst til hytta via appen, vet brøyter når og hvilke hytter det skal brøytes for. Når din P-plass eller stikkvei er ferdig brøytet vil du få beskjed. Systemet heter Hyttetjenester og alle registrerte hytteeiere

Ny ordning for bestilling av brøyting Read More »

Scroll to Top