Nyheter på forsiden

Brukes til generelle nyheter, bla vist på forside.

Støtte til løypekjøring

Fjellstølen Løypeservice AS har fått 33.750 kroner i støtte fra Sparebankstiftelsen Hallingdal. Løypemannskapet kjører 90 km løyper, og vi har fått støtte i forhold til antall kilometer. Pengene skal gå til drift av løypemaskin og løypekjøring på både Søndre og Nordre Fjellstølen. Bidraget er kjærkomment for å sikre et godt løypenett på Fjellstølen. Så neste …

Støtte til løypekjøring Read More »

Årsmøtet utsettes

På grunn av usikkerheten rundt koronasituasjonen har styrene i Søndre Fjellstølen Veilag SA og Søndre Fjellstølen Hytteforening besluttet å utsette årsmøtet.   Årsmøtet i hytteeierforeningen og veilaget finner normalt sted Skjærtorsdag, men blir nå utsatt på ubestemt tid. Forskriften med forbud mot opphold på fritidseiendommer i anledning utbrudd av Covid-19 ble oppdatert 19. mars, og tillater …

Årsmøtet utsettes Read More »

Korona-stopp for skiløypene

Sør-Aurdal kommune ba lørdag 14. mars 2020 om stopp av løypekjøring i kommunen. Dermed blir det, inntil videre, ikke kjørt skiløyper på Fjellstølen.   Løypelaget for Nordre og Søndre Fjellstølen og øvrige løypelag i Sør-Aurdal kommune mottok følgende epost: Sør-Aurdal kommune henstiller alle løypelagene i kommunen om å ikkje brøyte skiløyper, og informere medlemmene i løypelagene …

Korona-stopp for skiløypene Read More »

Fjellstolen-loeper-2

Til nye hytteeiere

Velkommen til Søndre Fjellstølen, et veldrevet hytteområde med egen Hytteeierforening, Løypelag og Veilag.   Hytteeierforeningen er en interesseorganisasjon som ivaretar interessene til hytteeiere i området. Vi er medlem av Sør Aurdal hytteforum og deltar i kontaktmøter med kommuneledelsen for å diskutere temaer som berører friluftsområdet. Eksempler på dette er infrastruktur, vann- og kloakk, områderegulering og …

Til nye hytteeiere Read More »

Pipene skal feies i 2020

Første faktura for feie- og tilsynsgebyr for hytter og setre er nå sendt ut. Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS har nå konkretisert og forbedret informasjonen om ordningen, se de to vedleggene til denne e-posten. Informasjon kan også hentes her:   https://www.sor-aurdal.kommune.no/nyheter/informasjon-om-fakturering-av-feiing-og-tilsyn-for-fritidsboliger-og-satrer-i-sor-aurdal.7890.aspx   https://www.sor-aurdal.kommune.no/nyheter/informasjon-til-velforeninger-hytteeiere-satereiere.7891.aspx   De som har spørsmål om feiing og tilsyn eller faktura kan …

Pipene skal feies i 2020 Read More »

fjellstolen veier

Ny ordning for bestilling av brøyting

Nå kan du melde din ankomst til hytta via egen app. Brøyter får beskjed direkte via appen.   Når du melder ankomst til hytta via appen, vet brøyter når og hvilke hytter det skal brøytes for. Når din P-plass eller stikkvei er ferdig brøytet vil du få beskjed. Systemet heter Hyttetjenester og alle registrerte hytteeiere …

Ny ordning for bestilling av brøyting Read More »

Sommerveier og vedlikehold

Søndre Fjellstølen Veilag har ansvaret for sommervedlikehold av Dugurdsbergvegen.   Fra og med 2018 overtok Søndre Fjellstølen Veilag ansvaret for sommervedlikeholdet på Dugurdsbergvegen. Det er inngått avtale med Kvaal Maskin AS v/ Håvard Kvaal for vedlikeholdet.   Alle som kjører på Dugurdsbergvegen for å komme inn til hytta, selv om adressen er på en av …

Sommerveier og vedlikehold Read More »

Scroll to Top