Nyheter på forsiden

Brukes til generelle nyheter, bla vist på forside.

Årsmøte for 2021

Det er tid for årsmøtene i Søndre Fjellstølen Veilag og Søndre Fjellstølen Hytteforening.  Under finner dere innkalling og møtedokumenter til årsmøtet, 14.4.2022. Tradisjonen tro gjennomføres årsmøtet i hytteeierforeningen og veilaget skjærtorsdag sammenhengende. Stedet er Makalausbua ved Stavadalen skisenter. Det vil sendes en innkalling til Teams-møte på epost til registrerte medlemmer. Styret anbefaler likevel at flest …

Årsmøte for 2021 Read More »

Oppgradering av Søndre Fjellstølvegen

Nå er veien oppgradert, grøftet og gruset helt opp til hotellet.     Søndre Fjellstølvegen er nå er dimensjonert for bedre å tåle belastningen med biltrafikk, lastebiler og tunge kjøretøy, ifølge Jan Dokken som er styreleder i vegfellesskapet Huset Søndre Fjellstølen SA. De står for driften av veistrekningen fra bommen ved Huset, og opp til …

Oppgradering av Søndre Fjellstølvegen Read More »

Årsmøte 2021

Søndre Fjellstølen Veilag og Søndre Fjellstølen Hytteforening vil gjennomføre sine årsmøter på digital plattform den 22.4 klokken 19.00.  Årsmøtet i hytteeierforeningen og veilaget finner normalt sted Skjærtorsdag, men er flyttet på grunn av tilbakemeldinger fra medlemmer om utfordringer med digital deltagelse fra hytta. En egen invitasjon til det digitale møtet blir sendt ut på e-post. …

Årsmøte 2021 Read More »

Fjellstolen-loeper-2

Til nye hytteeiere

Velkommen til Søndre Fjellstølen, et veldrevet hytteområde med egen Hytteeierforening, Løypelag og Veilag.   Hytteeierforeningen er en interesseorganisasjon som ivaretar interessene til hytteeiere i området. Vi er medlem av Sør Aurdal hytteforum og deltar i kontaktmøter med kommuneledelsen for å diskutere temaer som berører friluftsområdet. Eksempler på dette er infrastruktur, vann- og kloakk, områderegulering og …

Til nye hytteeiere Read More »

fjellstolen veier

Ny ordning for bestilling av brøyting

Nå kan du melde din ankomst til hytta via egen app. Brøyter får beskjed direkte via appen.   Når du melder ankomst til hytta via appen, vet brøyter når og hvilke hytter det skal brøytes for. Når din P-plass eller stikkvei er ferdig brøytet vil du få beskjed. Systemet heter Hyttetjenester og alle registrerte hytteeiere …

Ny ordning for bestilling av brøyting Read More »

Sommerveier og vedlikehold

Søndre Fjellstølen Veilag har ansvaret for sommervedlikehold av Dugurdsbergvegen.   Fra og med 2018 overtok Søndre Fjellstølen Veilag ansvaret for sommervedlikeholdet på Dugurdsbergvegen. Det er inngått avtale med Kvaal Maskin AS v/ Håvard Kvaal for vedlikeholdet.   Alle som kjører på Dugurdsbergvegen for å komme inn til hytta, selv om adressen er på en av …

Sommerveier og vedlikehold Read More »

Scroll to Top